• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Serverings- og skjenkebevilling

Informasjon om tjenesten

Alle vedlegg kan lastes opp på siste side, eller du kan ettersende dem pr. post. Vedleggene må da påføres referansekoden du får oppgitt på oppsummeringssiden. Kryss av for de vedleggene du ønsker å ettersende i posten.

Forskrift til omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven, Ørland kommune, Trøndelag 

Vedlegg

Vedlegg til søknad om serverings- og skjenkebevilling:
1.  Kopi av kvittering som utstedes ved registrering av firma hos Mattilsynet.
2.  Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra byggesakskontoret.
3.  Kopi av leiekontrakt/framleiekontrakt og godkjenning av uteservering fra grunneier.
4.  Aksjeeierbok som viser eiersammensetningen og som er bekreftet av revisor eller advokat (bekreftelse ikke nødvendig dersom søker er et enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap).
5.  Kort beskrivelse av driftskonseptet. Her må det gjøres rede for målgruppe (spesielt alder), åpningstid, type sted, matservering, eventuelt underholdning eller annen virksomhet i tilknytning til lokalet.
6.  Tegning over skjenkearealet både inne og ute (utearealet skal være skravert). Nødutganger avmerkes på tegningen.
7.  Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven og daglig leder har bestått etablererprøven.
8. Dersom søknaden gjelder overdragelse av igangværende virksomhet, legg ved dokumentasjon på dette (kontrakt eller liknende)

Vedlegg til søknad kun serveringsbevilling:
1.  Kopi av leiekontrakt/framleiekontrakt og godkjenning av uteservering fra grunneier
2.  Aksjeeierbok som viser eiersammensetningen
3.  Kort beskrivelse av driftskonseptet
4.  Tegning over serveringsarealet både inne og ute
5.  Dokumentasjon på at daglig leder har bestått etablererprøven
6.  Dersom søknaden gjelder overdragelse av igangværende virksomhet, legg ved dokumentasjon på dette (kontrakt eller liknende)

Søknadsbehandling

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, NAV og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader