• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om skoleskyss

Informasjon

Elever som bor langt fra skolen, har farlig skolevei eller medisinske behov for det, har rett til gratis skoleskyss til og fra skolen. Dette er bestemt i Opplæringslovens § 7-1. 

Avstandsskyss:
Elever i grunnskolen har rett til skoleskyss når gangavstanden fra egen utgangsdør til egnet skoledør er:

  • Over 2 km for elever på 1. trinn
  • Over 4 km for elever på 2.-10. trinn

Gangavstand måles ved hjelp av et digitalt kartverk fra Trøndelag fylkeskommune. Du finner dette her: https://skoleskyss.trondelagfylke.no/

Farlig skolevei:
Hvis skoleveien er regnet som særlig farlig, kan det søkes om gratis skoleskyss til skolen. Søknaden må begrunnes.

Skade eller medisinske årsaker til skoleskyss:
Hvis eleven skal ha skyss på grunn av skade eller andre medisinske grunner skal det legges ved en legeattest. Bruk gjerne denne malen fra Trøndelag fylkeskommune: https://www.trondelagfylke.no/contentassets/710f734ad902408d81a7aa6ad317a84b/skjema_legeattest_ny_100419.pdf

Delt bosted:
Hvis eleven bor på to adresser og skal ha skoleskyss fra en eller begge adresser, skal dette skjemaet fylles ut og legges ved:
botidsfordeling-ved-delt-bosted_oppdatert_280619.pdf (trondelagfylke.no)

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader