• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Egenvurderingsskjema

Skjemautfylling

Egenvurderingsskjema barnehage

Egenvurderingsskjema

Barnehage
Informasjon

Dette egenvurderingsskjemaet er utarbeidet av barnehagemyndighetene i Fosenregionen. Formålet med skjemaet er å tilby et verktøy for barnehageeiernes kvalitets- og risikovurderinger i henhold til utvalgte paragrafer i barnehageloven.

Egenvurderingsskjemaet ivaretar barnehageloven §1-4, §7-9, §25-33, §37, §41-46 og §50-51, samt forskrifter knyttet til disse (f.eks. Rammeplan for barnehagen).

For kommunale barnehager gjelder følgende:


De kommunale barnehageeierne på Fosen vil benytte egenvurderingsskjemaet som en del av internkontrollen etter barnehageloven §9. I tillegg sendes de utfylte skjemaene til barnehagemyndighet i kommunen, som vil benytte informasjonen i skjemaene i risikovurderinger knyttet til tilsyn etter §2 i Forskrift om overgangsregler til barnehageloven – tilsyn, veiledning, reaksjoner mv.

Egenvurderingsskjemaet skal fylles ut av styrer i samarbeid med egen ledergruppe. Før innsending skal skjemaet godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg.

For private barnehager gjelder følgende:

Det er frivillig om skjemaet fylles ut og sendes inn. I tilfelle skjemaet sendes kommunens barnehagemyndighet, vil informasjonen bli brukt i risikovurderinger knyttet til tilsyn etter §2 i Forskrift om overgangsregler til barnehageloven – tilsyn, veiledning, reaksjoner mv.


Årlig frist for innsending er 15. desember. 

Trykk på "Neste" nedenfor for å gå til skjemaet.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader