• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Mobbeknappen

Om mobbeknappen

«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring» Opplæringsloven §9A.

Alle som er del av skolesamfunnet har en plikt til å melde fra om man har kjennskap til elever som opplever mobbing eller krenkelser, og det er ønskelig at man tar opp dette direkte med skolen det angår.

Mobbeknappen er en elektronisk varslingskanal for elever og foresatte og vil være et supplerende verktøy i så måte.

Ved å trykke på mobbeknappen kan du sende en beskjed til rektor på skolen eleven hører til. Du må skrive navnet ditt og mobilnummer, med en beskrivelse av det du vil varsle om uten å nevne konkrete navn av hensyn til personvernet.

Skolen vil ta kontakt med deg og følge opp saken i forhold til Opplæringslovens §9A-4.

Hvis skolen ikke følger opp saken innen en uke kan Fylkesmannen kontaktes på telefon 74 16 80 00 eller epost: fmtlpost@fylkesmannen.no 

Et åpent og inkluderende samarbeid mellom skole, elever og foresatte er en styrke for å sikre et trygt og godt læringsmiljø i Ørlandskolene. Ved å melde fra om uønska hendelser som mobbing og krenkelser kan vi lettere skape gode oppvekstvilkår for våre barn og unge.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader